Opettajien TVT-koulutus ja -tuki

TVT-koulutukset 2020-2021

Alta löydät kaikki opettajien TVT-koulutusten materiaalit vuosilta 2020-2021.

Meet video-opetus

Video-opetus G-Suiten Meet-sovelluksella.

G-Suite Meet.pdf

Meet video-opetus

Video-opetus G-Suiten Meet-sovelluksella (video-ohje).

Drive ja portfolio

Luokkien 1-6 portfolion laadinta Driveen.

Drive portfolio.pdf

Classroomin perusteet

 • Ryhmän muodostus ja ryhmän asetukset

 • Oppilaiden liittyminen/kutsuminen ryhmään

 • Ilmoituksen laadinta

 • Oppimateriaalin liittäminen ilmoitukseen

 • Tehtävän ja sähköisen tehtäväpaperin laadinta

 • Tehtävän palautustilanne ja valmiita palautukset

 • Palautusten arviointi ja kommentointi

Classroom oppimisympäristö.pdf

Classroomin jatkokoulutus

 • Kyselytehtävän muodostus ja Forms-lomakkeen laadinta kyselytehtävään

 • Kysymystyypit: monivalinta, valintaruudut, lyhyt vastaus, kappale

 • Kuvat ja videot lomakkeessa

 • Kysymysten oikeat vastaukset ja maksimipisteet

 • Lomakkeen asetukset

 • Vastausten tarkistus ja pisteytys Forms lomake-editorissa

 • Arvosanojen tuonti Classroomiin

 • Arvosanojen palautus oppilaille

Classroom Forms.pdf

G-Suite Admin

 • Oppilaan tai toisen opettajan salasanan vaihto

 • Uuden oppilaan rekisteröinti G-Suiteen

G-Suite Admin.pdf

Nettisivukoulutus Alajärvi

 • Koulun uuden julkisen nettisivun ylläpito Sivustot-sovelluksella.

 • Avaa koulutusmateriaali painikkeesta.

Nettisivukoulutus Vimpeli

 • Koulun uuden julkisen nettisivun ylläpito Sivustot-sovelluksella.

 • Avaa koulutusmateriaali kuvan linkistä.

IA-lomakkeet ja DTK

Itsearviointilomakkeet ja oppilaan digitaitokortti Classroom- ja Drive-ympäristöissä.

IAL ja DTK käyttöönotto.pdf

Portfolio nettisivuna

Portfolion laadinta nettisivuna G-Suiten Sivustot-sovelluksella. PDF-materiaalissa on linkkejä video-ohjeisiin.

Portfolio nettisivuna.pdf

Ilmiöpohjainen oppiminen

Ilmiöpohjainen oppiminen prosessina ja TVT:n käyttö prosessin eri vaiheissa:

 • Esittely

 • Alkukartoitus ja kysymykset

 • Tutkimus

 • Tuotos

Ilmiöpohjainen oppiminen.pdf

Kansalaisopiston koulutus

Peda.netin käyttö julkaisualustana

Peda.net.pdf