Järviseudun Koodikoulu

Ohjelmoitavat laitteet ja mobiiliohjelmointi yläkoulussa

Linkit

Tiedostot

Tekstit

BLUETOOTH_CONNECT

BLUETOOTH_SCAN